320g Pizza VIDIECKA

320g Pizza VIDIECKA

4,99 €

parad. základ, syr, klobása, cibuľa, baranie rohy /1, 7, 12/